خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

سنجش حل مساله در مصاحبه استخدام

سنجش حل مساله

 

یکی از ویژگی هایی که در اغلب سطوح شغلی به آن نیاز است، مهارتهای حل مساله است. این مهارتهای حل مساله بطور کلی دربردارنده مهارتهایی هستند که فرد در مواجهه با مسائل به آنها نیازمند است. اغلب افرادی که به نوعی با استخدام در ارتباط هستند، چه افراد مصاحبه کننده و چه افراد مصاحبه شونده به دنبال راهی جهت آشنایی با نحوه سنجش مهارتهای حل مساله هستند. یکی از روشهای مناسب در زمان استخدام بهره گیری از روش استار است.

در استخدام بررسی توانایی حل مساله به بررسی سبک حل مساله فرد می پردازند و اینکه آیا فرد با مساله روبرو میشود یا اینکه از آن اجتناب می کند؟ از آن مهمتر این است که فرد در زمان روبرو شدن با بحران چه رفتاری از خود نشان خواهد داد. برای بررسی موارد زیر می­توان از سوالات زیر بهره برد:

در آخر به یاد داشته باشید، برای سنجش مهارتهای حل مساله در فرد صرفا به سوالات تکیه نکنید، زیرانحوه پاسخدهی فرد به مسئله از سوالات مهمتر است.

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار