خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

کدام شایستگی را در استخدام مدیر بسنجیم؟سوال مهم این است که کدام شایستگی را در استخدام مدیر بسنجیم. در هر سازمان و حتی در هر کشور شایستگی هایی که برای هر فرد به عنوان شایستگی  های لازم و کافی شناخته می­شود که با داشتن آنها می­تواند آن سمت را کسب کند، با یکدیگر متفاوت است. به عبارتی شایستگی های مناسب هر چند دارای کلیاتی هستند اما جزییات متفاوتی دارند که در سنجش باید به آنها توجه کرد.

یکی از دسته بندی هایی که در خصوص شایستگی های مدیریت وجود دارد، دسته بندی است که توسط آژانس مدیریت منابع انسانی کانادا در سال ۲۰۰۵ پیشنهاد شده است. در زیر خلاصه ای از این پیشنهاد را خدمتتان ارائه می دهم. این پیشنهاد دربردانده مهارتها، توانایی ها و ویژگی های شخصیتی افرادی است که برای سمت رهبری مناسب هستند. در این دیدگاه تمام شایستگی ها در یک سطح نیستند، به عبارتی بعضی از شایستگی ها بنیادی تر بوده و بیشتر باید مورد توجه قرار گیرند. در تصویر زیر سطوح مشخص شده است.

Picture1

برای سنجش هر کدام از این سطوح باید بتوان آنها را بصورت کامل تعریف کرد و سپس از این طریق برای آنها مقیاس ارزیابی طراحی کرد. در زیر ما به چند نمونه از روشهای ارزیابی این چند دسته شایستگی می پردازیم. باید به این نکته توجه داشت که رفتارهای مورد انتظار و سطوح بررسی در هر بخش کاملا بستگی به این دارد که برای چه سمت شغلی و سازمانی در حال بررسی ویژگی های مدیریت هستید. به عنوان مثال مدیرعالی یک سازمان ۵۰ نفره با مدیر عالی یک سازمان ۳۰۰۰ نفره کاملا متفاوت است. آنچه در زیر مشاهده می کنید کلیات است.

ارزشها و اخلاق:

نشان دادن ارزشها و اخلاقیات، برای بررسی می توان از کدهای رفتاری استفاده کرد.

توانایی ترکیب ارزشها و اخلاق، در یک تجربه فردی توانایی توصیف آن را داشته باشد.

طراحی برنامه دپارتمان مورد مسئولیت اش بصورتی که قوانین و برنامه مشخصی داشته باشد.

عکس العمل نشان ادن به مراجعین و بررسی مستقیم فعالیت آنها

ترویج شفافیت و عدالت

ایجاد شانس برابر برای همه و تشویق اعضا برای شرکت در این موقعیتها

تفکر استراتژیک

تحلیل

طراحی سوالات برای ایجاد درک بهتر مسئله

توانایی در میان گذاشتن آنالیز استراتژی ها با مدیریت مستقیم و ترکیب آنها با نیازهای سازمان و شرایط محیطی

ترکیب جنبه های مختلف اطلاعات و شناسایی ارتباطات بین آنها

شناسایی پتانسیل های سازمانی تغییر

آنالیز یافته ها و جستجوی فیدبک صادقانه برای یادگیری از اشتباهات

ایده ها:

شناسایی عناصر کلیدی مرتبط با اهداف

توانایی ترجمه کردن ایده ها و اهداف به برنامه ها

جستجوی ورودی هایی از سمت کارکنان برای طراحی برنامه ها و حل مسائل

پیاده سازی روش های که بتواند از طریق آنها با ریاست، هم رده ها و کارکنان اش ارتباط بهتری داشته باشد

ایجاد جو مناسب سازمانی و حساسیت به تغییرات رخ داده در محیط

تشویق افراد به هم فکری و ایجاد افکار تیمی

توانایی گوش دادن به ایده ها ، نظرها و نگرانی دیگران

مدیریت عالی: به عنوان مثال مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی: طراحی و اجرا

شناسایی پتانسیل های ارتباطی، مدیریت زمان، ارزیابی عملکرد، روابط شفاف

توانایی برقراری ارتباط، تیم سازی و مدیریت برنامه هایی که نیازمند بهره گیری از چند مدیر با چند تخصص مختلف هستند

بررسی منابع ضروری، فرایندها و سیستم های لازم جهت اجرای پروژه ها

توانایی آنالیز ریسک برای ارزیابی ارزش موقعیتها در جهت انتخاب بین چند موقعیت

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار