خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

 تسهیلگری تیمی

 تسهیلگری تیمی

امروزه با توجه به تخصصی شدن جوامع، حضور تیم هایی که در آن افراد از تخصص های گوناگون حضور داشته باشند الزامی به نظر می رسد. وجود تیم و انجام کار تیمی از سویی سبب ایجاد هم افزایی می گردد اما گاهی ممکن است همین تیم کارایی افراد را کاهش دهد. با توجه به مقتضیات فوق، شرکت آرنیک با کمک علم مدیریت و روانشناسی خدمتی را تحت عنوان تسهیل گری تیمی ارائه می کند. این خدمت شامل دو بخش تشخیص تیم مناسب و تسهیل گری افراد آن تیم است که در زیر توضیح داده خواهد شد.

بخش تشخیص

ساخت تیم، همراه کردن افراد و …یکی از زمانبرترین اموری است که در یک تیم مورد توجه است و این امر سبب میشود تا افرادی که در این حوزه فعالیت دارند، به این موضوع بپردازند که آیا تیمی که در حال تشکیل آن هستند، تیم مناسبی است و توانایی آن را دارد که به اهداف تیم دست یابد؟

این بخش از تسهیلگری تیمی در پی شناخت و عارضه یابی اولیه تیم است و به افراد حاضر کمک می کند تا بتوانند با تشخیص اولیه عارضه های احتمالی را پیش بینی کنند. این خدمت شامل فرایند زیر خواهد بود:

خروجی نهایی این بخش به افراد کمک خواهد کرد تا بتوانند در مورد تشکیل یا عدم تشکیل یک تیم تصمیم بگیرند و از سوی دیگر اگر تیمی تشکیل شده است به افراد حاضر در تیم این کمک را خواهد کرد که بدانند در چه بخشهایی با یکدیگر تعارض خواهند داشت و این تعارض بر روند کاری شان چه تاثیری خواهد داشت.

 

بخش دوم: تسهیلگری تیمی

این بخش از خدمت برای تیم هایی که تا کنون تشکیل شده اند و در حال حاضر تعارض هایی نیز دارند کارایی بیشتری دارد. در زیر به تفصیل خدمت را بیان خواهیم کرد.

فاز یک: شناسایی نقاط حساس

در این بخش بعد از شناخت اولیه به بررسی عمقی تیم می پردازیم و در یک جلسه عارضه اصلی تیم را مشخص خواهیم کرد و برای ادامه مسیر برنامه ریزی کلی انجام خواهد شد.

فاز دوم: بررسی ساختارها

هر تیم علاوه بر افراد دارای ساختاری است که گاهی افراد به دلایل مسائلی در این ساختارها دچار مسئله اند

فاز سوم: مهارت آموزی

بعد از فاز شناخت، ممکن است مشخص شود افراد به طور کلی در بخش هایی مهارت کافی ندارند و این عدم مهارت است که سبب می گردد تعارض هایی ایجاد شود.

فاز چهارم: حل تعارض ها

این فاز مهمترین فاز این بخش است و در بردارنده تکنیک های زیادی است که هدف آنها حل تعارض است که بر اساس زمان و نیاز مورد استفاده قرار می گیرند.

فاز پنجم: بازگشت مجدد

در این فاز اعضای تیم تصمیم خواهند گرفت که با حل تعارض ایجاد شده، تمایل به ادامه مسیر با یکدیگر دارند و یا اینکه می خواهند از تیم خارج شوند که تسهیل گر به اعضا کمک خواهد کرد تا این فرایند را طی کنند.

این خدمت قابلیت آن را دارد که بر اساس نیاز تغییراتی در آن ایجاد شود و از این رو هزینه کلی خدمت قابل پیش بینی نیست و در جلسه اولیه می توان برآورد کلی از آن بدست آورد.

موسسه مشاوره مدیریت آرنیک

اولین ارایه دهنده راهکارهای اشتیاق شغلی در ایران

 

E-mail: info@Rnik.ir

https://t.me/Engagement_Rnik

Phone: ۰۲۱-۴۴۰۱۲۶۰۹

Fax: ۰۲۱-۴۳۸۵۷۶۶۳

Cellphone: 09126729597 

www.Rnik.ir

 

 

 

 

 

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار