خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

مدل سلسله مراتبی اشتیاق شغلی

یکی از مدلهای مشهور در روانشناسی هرم مازلو است اما به نظرتان هرم اشتیاق سازمانی هم میشود طراحی کرد؟ یکی از مدلهایی که در حوزه تعلق و اشتیاق سازمانی این روزها به آن توجه ویژه ای شده است، مدلی است که بر اساس دیدگاه مازلو و سلسلسه نیازهای آن طراحی شده است.

هرم مازلو یکی از نظریه های جذاب حوزه روانشناسی و منابع انسانی است که سالها است در این حوزه کاربرد دارد و طرفداران این هرم بارها آن را مورد تجدید نظر قرار داده اند. اساس این هرم بر نیازهای افراد است و به این موضوع اشاره می کند که نیازهای افراد بصورت یک هرم است و افراد برای تامین نیازهای خود ابتدا از بخش پایین هرم وارد میشوند.

پایین هرم مربوط به نیازهای اولیه است و مازلو اعتقاد داشت ابتدا باید نیازهای اولیه افراد که شامل نیازهایی مثل غذا است، تامین شود تا سپس فرد بتواند به سایر نیازهای خود از جمله زیبا شناختی، امنیت و خودشکوفایی بپردازد. هرم زیر نشان گر سیستم نیازی افراد بر این اساس است.

مدلهای اخیر که در حوزه اشتیاق سازمانی کار کرده اند، تلاش کرده اند اشتیاق و تعلق سازمانی را نیز در همین راستا مدل سازی کنند و از مدل مازلو استفاده کنند، میتوان به مدل زیر اشاره کرد. این مدل بصورت کلی شرایط اشتیاق و تعلق سازمانی افراد را بر اساس اینکه چه نیازهایی از آنها در سازمان تامین میشود، را مشخص می کنند.

این سلسله مراتب به این صورت است که ابتدا فرد برای شما کار می کند زیرا فکر می کند با این کار کردن پول به دست می آورد، در مرحله بعدی فرد کار می کند تا احساس امنیت شغلی داشته باشد، سپس فرد کار می کند زیرا روابط بین فردی مناسبی دارد. در این مرحله اولین نشانه های مرتبط با تعلق سازمانی در فرد شکل می گیرد. حال اگر فرد در محیط کار عزت نفس داشته باشد و باور داشته باشد که میتواند کارهای خود را به خوبی انجام دهد، وارد مرحله بعدی اشتیاق خواهد شد و سپس میتواند با انجام کاری که در آن تبحر دارد، احساس خودشکوفایی داشته باشد و این احساس در او بالاترین سطح تعلق سازمانی را ایجاد خواهد کرد. میتوان این مدل را بصورت شکل زیر خلاصه سازی کرد.

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار