خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

نیروی انسانی موتور محرکه هر سازمانی است که در صورت دستیابی به بالاترین سطح بهره وری می­توان انتظار داشت سازمان نیز از بهره وری بالایی برخوردار شود. از این رو بخشی از خدمات گروه مشاوره منابع انسانی آرنیک به آموزش نیروی انسانی اختصاص دارد.

آنچه ما آموزش آن را ضروری می دانیم:

در حوزه توانمندسازی منابع انسانی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد اما در اغلب این دیدگاههای در تعریف توانمندسازی به این حوزه از سه منظر توجه شده است:

  1. توانمندسازی به عنوان تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیری به زیردستان مترادف است.
  2. توانمندسازی یک عامل انگیزشی مرتبط با احساس خودکارآمدی افراد.
  3. توانمندسازی نیروی انسانی مفهومی روان شناختی است و دارای ۵ بعد احساس شایستگی (خودکارآمدی )، احساس خودمختاری (داشتن حق انتخاب )، احساس موثر بودن (اثرگذاری ) ، احساس معنی داربودن (ارزشمندی ) و احساس عتماد (امنیت ) می باشد.

باور ما:

بخش آموزش گروه مشاوره منابع انسانی آرنیک باور دارد که صرف داشتن دانش در یک حوزه نمی­توان انتظار داشت که فرد بتواند آن مهارت یا دانش را بروز دهد و نیازمند جعبه ابزاری است که از طریق آن دانش خود را متجلی سازد. از این رو گروه ما در پی آن است که با ارائه آموزشهای اختصاصی به هر سازمان، به افراد آن سازمان کمک کند تا توانمندتر شده و از این طریق بتوانند مسئولیتهای متفاوت را بپذیرند.

 

مباحث مطرح شده در دوره ها:

دوره های آموزشی گروه مشاوره  آرنیک بر مبنای عارضه ابتدایی تشخیص داده شده توسط شرکت یا سازمان سفارش دهنده دوره و با کمک عارضه یابی اولیه طراحی می­شوند و بصورت پکیج آموزشی ارائه خواهند شد. این پکیج علاوه بر کارگاههای حضوری و دوره های پیگیری کارگاهها مشتمل بر محتویات متنوعی از جمله پیشنهادهای اثربخشی بیشتر است که همراه با دوره در اختیار سفارش دهنده قرار خواهد گرفت.

در صورت تمایل به آگاهی بیشتر از دوره ­ها و نحوه ارائه آنها می توانید اینجا کلیک کنید و یا با ما تماس گرفته و درخواست جلسه حضوری نمایید تا از این طریق با دیدگاه ما نسبت به آموزش و توانمندسازی آشنا شوید.

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار