خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

غنی سازی شغل: معنی بسازید.

در چند مقاله پیشین این سایت درباره شیوه های  تدوین کارراهه شغلی و غنی سازی شغل صحبت کردیم.  در این مجموعه مقالات غنی سازی مشاغل بعنوان راهکاری برای توسعه و رشد فردی و ایجاد کارراهه جذاب شغلی معرفی شد. یکی از پیشنهادات موجود برای بهبود مشاغل و ایجاد حس رشد  وغنی سازی شغلی در افراد معنی دار نمودن شغل آنهاست. اینکه فرد به اهمیت و ارزش مجموعه وظایف خود واقف شده و در انجام آن ارزشی فراتر از دریافتی مادی تصور کند.

حس داشتن یک شغل معنی دار همچنین یکی از بهترین شیوه های ایجاد اشتیاق شغلی ست که الهام بخش و انگیزه آفرین است. برای ایجاد معنی در کار میتوان اقدامات زیر را بعنوان اولین و ساده ترین گامهای موجود پیشنهاد داد. طبیعتا بهترین شیوه این است که هر فردی فرصت تفکر و تعمق در مجموعه وظایفش را داشته باشد و خودش بتواند برای آن معنی و مفهوم بیابید و از آن لذت ببرد. اما طبیعتا نقش مدیران سازمان در این بخش نیز جدی ست.

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار