خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

مدل کوچینگ :GROW

کوچینگ یکی از روش هایی که در آن تلاش میشود تا مدیران، رهبران و افراد بتوانند توسعه پیدا کنند و تلاش کنند تا به هدف خاصی دست پیدا کنند. در بین انواع کوچینگ مدل کوچینگ های سازمانی بر هدف و دست یابی به هدف تمرکز دارند.

برای استفاده بهتر از کوچینگ در دنیا تلاش شده است تا فرایند اجرای کوچینگ و مربیگیری را با کمک مدل های مختلف کاربردی تر سازند. یکی از این مدل ها GROW یا تحول است. این مدل از کوچینگ بر یک هدف خاص و رسیدن فرد به آن هدف تمرکز میکند.

G:GOAL SETTING

در این این بخش از مدل تلاش میشود تا فرد بتواند برای خود هدفی را انتخاب کند. به این معنی که کوچ یا مربی تلاش می کند از طریق هدایت کلامی و با کمک سوالات شفاف ساز به فرد کمک کند تا در مسیر صحیحی هدایت شود.

برای این بخش میتوانید از فرد بخواهید به سوالاتی مشابه سوالات زیر پاسخ دهد:

چه چیزی برای شما مهم است؟

برای چی می خواهی به این هدف برسی؟

R:REALITY

برای شروع یک فعالیت و یک رشد اول باید بدانیم که کجا هستیم و میخواهیم چه کاری را انجام دهیم. در این مدل فرد در گام دوم باید بصورت واقع بینانه شرایط موجود را بررسی کند و بتواند بر اساس آنچه هم اکنون برای او در حال رخ دادن است شرایط فعلی را بصورت شفاف مشخص سازد.

برای این بخش باید بتواند به سوالات زیر پاسخ دهد:

در حال حاضر در چه موقعیتی هستی؟

O: OPTIONS
اگر فرد بداند بصورت واقع بینانه چه شرایطی دارد، حال این امکان را دارد که انتخاب ها و موقعیت های خود را بررسی کند. نتیجه این بررسی میتواند به فرد انگیزه دهد که فعالیت خود را آغاز کند.

برای این بخش میتوانید از سوال زیر استفاده کنید:

ببا توجه به آنچه گذشته چه ایده ای داری؟

W: WAY FORWARD

در این فاز باید در مورد برنامه اجرایی متناسب با اهداف و انتخاب ها طراحی شود. این فاز یکی از مهمترین بخش های این مدل است که تمام جلسه را به اجرای برنامه پیوند میزند.

چه کاری را بهتر است همین حالا شروع کنی؟ این سوال میتواند به فرد در ایجاد برنامه اجرایی کمک کند.

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار