خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

هم تیمی ایده آل

پاتریک لنسیونی در کتاب هم تیمی ایده آل تلاش کرده تا مهمترین مشخصات یک فرد با قابلیت های کار تیمی را در قالب یک داستان بیان کند. در پایان داستان نویسنده سه قابلیت و نیازمندی برجسته افراد برای عضو مفید تیم بودن را تشریح میکند. این سه ویژگی عبارتند از متواضع بودن، هوشیاری در روابط بین فردی و  مشتاق کار بودن

لنسیونی پیشنهاد میکند که این قابلیت ها باید در مسیر جذب افراد مورد سنجش دقیق قرار بگیرد. همچنین تلاش شود تا در مورد اعضای فعلی تیم توسعه یابد. در شرح این سه مشخصه توصیف های زیر کمک کننده خواهد بود.

تواضع

هوشیاری نسبت به دیگران

اشتیاق

در پایان کتاب نویسنده تلاش میکند نوعی از مصاحبه شایستگی محور بر اساس این قابلیت ها پیشنهاد دهد که بر اساس سوالات موجود روند مصاحبه رفتاری شکل بگیرد. قسمت جالب و ویژه کتاب توصیف بسیار ریز و دقیق این ویژگی ها در رفتارهای روزمره افراد است که در طی مسیر داستان مشخص میشود و کمک میکند تصمیم های دقیق تر و صحیح تری اتخاذ شود.

 

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار