خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

رهبری و نقش آن در انگیزش

 

هر زمان درباره موضوع انگیزش در نیروی انسانی صحبت میشود نقش رهبری سازمان پررنگ و حیاتی است. یکی از اولین نیازهای نیروی انسانی در محل کار دانستن سمت و سوی سازمان و اهداف نهایی آن است. افراد میخواهند بدانند که سازمانی که در آن کار میکنند هدفدار است و تکلیفش را در دنیای شلوغ و پرتحول کسب و کار میداند. همچنین  آدمها نیاز دارند در محیطی فعالیت کنند که چارچوب های عمل و رفتار روشنی دارد و ارزشهای سازمانی و فردیش تدوین شده است.

این رهبران و مدیران ارشد سازمانها هستند که باید چارچوب عملکرد سازمان اعم از ماموریت، چشم انداز و ارزشهای سازمان را تعیین کنند یا سازمان را به سمت تعیین این بنیادها پیش ببرند. طبیعتا پس از تدوین این مفاهیم به اشتراک گذاری مستمر این مفاهیم نیز از وظایف رهبران و مدیران ارشد سازمانی ست. این افراد باید بتوانند انسجام سازمان برای حرکت به سمت اهداف را حفظ کرده و انرژی و انگیزه مدیران سازمان برای حرکت مستمر به سمت و سوی نهایی سازمان را تامین کنند.  از سوی دیگر از رهبران انتظار میرود تصویر واقعی عمل و اعتقاد به ارزشهای سازمان باشند. یا حتی میتوان گفت ارزشهای سازمان باید ترجمه مکتوب اعتقاد و رفتار رهبران سازمان است.

امروزه در محیط فعالیت شرکتها تغییر جزیی جدانشدنی از زندگیست و نسل حاضر نیروی انسانی ترجیح میدهد که در سازمانی پویا و همگام با فناوری فعالیت کند که قدرت درک تغییرات و انعطاف پذیری بر اساس آن را داشته باشد. پس از تدوین ماموریت، چشم انداز و ارزشهای سازمان از رهبران انتظار میرود بازوی قدرتمند سازمان برای همراستایی با تغییرات محیط کسب و کار باشند.

انتظار میرود رهبری سازمان اولین و مهمترین بخش سازمان باشد که این تغییرات را درک کرده و برای همراهی و همراستایی با این تغییرات پیشقدم شود. چالش هایی مانند تغییرات سریع فناوری، تغییرات دایمی قوانین، تغییرات روابط بیین المللی، تغییر در ویژگیهای نسل های مختلف نیروی انسانی و … همان دغدغه هایی ست که انتظار میرود رهبران ارشد سازمان نسبت به آن حساس بوده و با  درک سریع و به موقع آنها سکان سازمان را به سمت و سوی مناسبی هدایت کنند.

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار