خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

مدلهای مربیگری :۴A

در مدلهای مختلف مدلهای مربیگری، بعضی از مدلها اختصاصا در حوزه رهبران و مدیران فعالیت می کنند. مدلهای مربیگری مختص رهبران برای سایر افراد نیز مورد استفاده است. یکی از مدلهای کاربردی در حوزه مربیگری مدل ۴A است. مدل ۴A تلاش میکند مسیری را در راستای اهداف فرد مشخص کند و سپس رفتار مورد نظر را ایجاد کند. در این متن تلاش می کنیم این مدل را بیشتر توضیح دهیم.

A: awareness

مانند بسیاری از مدلها، در این مدل نیز گام اول آگاهی ایجاد کردن است. به عبارتی تلاش میشود از طریق بررسی شرایط موجود و بررسی خواسته های او در فرد آگاهی ایجاد کرد تا بداند کجا است و قرار است به چه سمتی حرکت کند.

A: acceptance

پذیرش بخش مهمی از اتفاقی است که در یک فرایند کوچینگ باید رخ دهد. افراد در این مسیر شرایط خود را می پذیرند و در راستای این مسیر امکان شروع حرکت به سمت جلو برای آنها بیشتر خواهد شد.

A: action plan

اگر فردی که مورد کوچ قرار میگیرد بداند از کوچینگ چه میخواهد و شرایط فعلی خود را به خوبی درک کرده باشد و بپذیرد باید تغییری ایجاد کند، انتخاب گام بعدی چندان سخت نیست. صرفا نیازمند تسلط بر برنامه ریزی و تلاش در جهت ایجاد بهترین برنامه اجرایی است که میتواند اجرا شود. برنامه مناسب برای فرد که با کمک کوچ نوشته میشود، مسیر پیش روی فرد را برای او شفاف میکند و باعث میشود بتواند برای بقیه مسیر تصمیمات بهتری را اتخاذ کند.

A: accountability

فردی که وارد فرایند کوچینگ میشود نسبت به این مسیر مسئولیت دارد و باید بداند این سفر اوست و خودش باید بتواند مسیر را به خوبی طی کند. پاسخگو بودن به مسیر و برنامه اجرایی که طراحی شده است، میتواند یک ویژگی فردی باشد اما یک کوچ باید بتواند این پاسخگویی در فرد را تا حدی ایجاد کند و فرد احساس انگیزه در راستای حفظ مسیر را داشته باشد.

مدل مربیگری ۴A تلاش میکند از طریق ایجاد یک مسیر شفاف برای کوچ و فردی که کوچینگ را دریافت می کند، فرد را در مسیر بدون ابهامی قرار دهد.

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار