خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

مربی یا کوچ: یک نقش چالشی

در فرایندی که امروزه آن را کوچ یا مربی گری نام گذاری کرده ایم، مدل و روشی که کوچ مورد استفاده قرار میدهد مهم است اما از طرف دیگر فهم این موضوع از طرف فرد کوچ و مربی نیز بسیار مهم است که بداند چه نقش چلش برانگیز و مهمی را برعهده گرفته است.

کوچ فقط یک مدیر نیست که با استفاده از ضوابط و دستورالعمل ها بخواهد افراد را هدایت کند. مربی از طرفی یک معلم است، از طرفی دیگر یک تسهیلگر است و حتی فردی است که باید حمایت را ارائه دهد. اما در تمام این سطوح باید بتواند خود درگیر موضوع نشود و کمک کند تا فرد خود مسئله را حل کرده و به سرانجام برساند تا از این طریق به او احساس توانایی و اعتماد به نفس دهد.

یک کوچ باید بتواند علاوه بر اینکه به فرد انگیزه میدهد که به سمت جلو حرکت کند باید به او بیاموزد که با موانع چه کند و در مقابل آنها چه واکنشی از خود بروز دهد. حتی لازم است یک مربی گاهی به افراد آموزش دهد که مسیر را تغییر دهند یا در صورت لزوم هدف را تغییر دهند.

یک مربی چخ در سطح شغلی و چه در سطح سازمانی و فردی باید بتواند مانند یک مربی فوتبال کنار زمین حرکت کند و به استراتژی ها فکر کند اما هیچگاه نباید خودش راه حل را ارائه دهد و هیچگاه خودش نباید بازی را انجام دهد.

ایجاد اعتماد به نفس در افرادی که به آنها کوچ میدهد یکی از وظایفی است که یک مربی بر عهده دارد و این مرحله شاید یکی از مهمترین وظایفی باشد که بر عهده مربی است.

یک مربی خوب باید ارزیاب خوبی نیز باشد، زیرا او باید بتواند در مسیر که فرد در حال حرکت است، تغییرات او را بررسی کند و اگر بهبود مشاهده میکند فیدبک دهد و حتی اگر فرد در حال دور شدن از مسیر هدف است، باید بتواند با ارائه فیدبک مسیر را شفاف سازد.

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار