خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

پیش به سوی چالش های آینده: جانشین پروری

آنچه آینده را از گذشته متمایز میکند، تفاوت بین چالش هایی است که امروز تجربه میکنیم و فردا به آنها تجربه میگوییم. اما آنچه که مشخص است آینده مجموعه ای چالش ها است که شاید برای هر کدام از ما تازگی داشته باشد. اگر در سطح کلان به این موضوع توجه کنیم، در آینده چالش هایی رخ خواهد داد که رهبران امروزی که آمادگی چالش های امروزی را دارند، الزاما برای آن آمادگی ندارند و سوال اصلی برای آن این است که تا کجا میخواهیم بر اساس افراد و ویژگی های فردی و خاض آنها به آینده سازمان امیدوار باشیم؟آیا اگر مدیری از سازمانی جدا میشود و به دنیال تجربه های دیگر میرود، آن بخش سازمان نباید کارهایی قبلی خود را داشته باشد؟

قطعا باید داشته باشد، اما چگونه؟؟یکی از اولین راهکارهایی که در ذهن من و شما و هر فرد نگرانی ایجاد خواهد شد، تلاش در جهت داشتن مدیرانی است که بتوانند به تناسب زمان، سکان کشتی را به پیش ببرند و تلاش کنند، فارغ از آنها و توانایی هایشان سازمان با قدرت پیش برود. شاید بتوان گفت توسعه افراد و جانشین پروری یکی از ابتدایی ترین راهکارهایی است که افراد به آن رو می آورند. اما آنچه که رایج است، جانشین پروری نیست، جانشین گزینی است. به عبارتی ما در آن مرحله از تاریخ منابع انسانی هستیم که بیشتر از آنکه به دنبال پرورش فردی باشیم، به دنبال پیدا کردن آنها هستیم و این سبب شده است، افرادی را جانشین انتخاب کنیم که الزاما جانشین مناسب و توسعه یافته ای نیستند و به هر دلیلی ممکن است در آینده سکان کشتی را به سمتی حرکت دهند که به راحتی به گل بنشیند.

آنچه باید در این مبحث به آن بیشتر اشاره کرد، آن است که صرف داشتن مدارکی مبتنی بر جانشین پروری، سیاستهای جانشین پروری در آن سازمان شروع نمیشود، ما نیاز داریم در سازمان افراد بپذیرند که تا یک زمانی توان و انرژی نگه داشتن سکان کشتی را دارند و از جایی به بعد بهتر است به عنوان منتور یا مربی در کنار فرد جوان دیگری قرار بگیرند.

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار