خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

تمرین نوشتاری کانون ارزیابی

از آنجا که یک کانون ارزیابی رفتاری با این هدف اجرا میشود که افراد را در یک فضای واقعی کار قرار دهد، تمرین نوشتن از مجموعه فعالیت هایی است که هر فرد در دوره کاری خود با آن مواجهه خواهد شد. از این رو تمرین نوشتاری کانون ارزیابی  یکی از تمرین هایی است که در این حوزه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این در این نوشته تلاش خواهیم کرد تا حدی با این ابزار آشنا شویم.

تمرین نوشتاری:

یک تمرین نوشتاری کانون ارزیابی اغلب با طرح یک موضوع آغاز شده و در ادامه آن از فرد شرکت کننده خواسته میشود تا در مورد آن موضوع مطلبی را نوشته و سپس بتواند به سوالات مرتبط به آن پاسخ دهد. یک تمرین نوشتاری بعد از آنکه اتمام پیدا کرد، در دو سطح مورد بررسی قرار میگیرد. ساختار و محتوا.

بیایید خود را در این موقعیت واقعی تصور کنید. شما فردی هستید که قرار است در سازمانتان به فرد دیگری نامه بنویسید و در خواستی داشته باشید. در این شرایط از شما چه انتظاری میرود. چه شما ارزیاب باشید و چه فرد شرکت کننده، در هر دو حالت ابزار به شما دو سری داده ارائه میکند.

۱- آیا نوشتار مورد نظر ساختار دارد و به لحاظ اداری قابلیت بهره گیری از آن وجود دارد؟

۲- آیا نوشتار به آنچه که باید بپردازد، پرداخته و فرد این توانایی را داشته است که مفهوم مورد نظر را درک کرده و خواسته خود را منتقل کند؟

در صورتی که شما فردی هستید که در حال ارزیابی شدن هستید و این تمرین برای شما طراحی شده است، باید تلاش کنید تا ساختار نوشتن یک نامه اداری را قبل از کانون بیاموزید و بتوانید با ساختار مناسبی نامه را ارائه دهید. تلاش شما در راستای ایجاد ساختار و قابل فهم بودن نامه سبب میشود تا شما در شایستگی های مرتبط با آن توانمند شوید.

اما بخش مهم دیگری در کانون ارزیابی مورد توجه قرار میگیرد و تمرین نوشتاری بخشی است که میتواند به ارزیاب کمک کند تا ارزیابی با دقتی انجام دهد، مهارتهای ارتباطی است که از فرد انتظار میرود. اگر شما فردی هستید که ارزیابی میشوید باید بتوانید به روشی قابل فهم و با انشایی درست مطلب را ارائه دهید.

 

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار