خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

راهنمای برگزاری کانون ارزیابی و توسعه-۱

در مقاله پیشین درباره بخشهایی از وظایف مدیر کانون ارزیابی در زمان درخواست کارفرما برای برگزاری کانون اشاره کردیم در ادامه یک مدیر باید اطلاعات زیر را از کارفرما بخواهد.

در مقالات بعدی درباره سایر فعالیتهای مدیرکانون ارزیابی پیش از برگزاری و در حین آن اشاره خواهیم کرد.

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار