خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

طراحی کانون ارزیابی: راهنما

در این مقاله درباره فعالیتهای مدیر برای طراحی کانون ارزیابی پس از نهایی شدن درخواست کارفرما گفتگو میکنیم. در چند مقاله قبلی درباره فعالیتهای مدیر کانون قبل از برگزاری کانون ارزیابی و بخصوص پس از دریافت درخواست کارفرما صحبت شد.

۲- برای طراحی کانون ارزیابی این مسیر را طی کنید.

وقتی مدیر کانون درباره مدل شایستگی و تعداد افراد شرکت کننده اطلاعات خود را کامل کرد بایستی فرآیند طراحی کانون ارزیابی را انجام دهد. در فرآیند طراحی کانون باید گامهای زیر طی شود.

ماتریس کانون ارزیابی: اولین گام در طراحی کانون ارزیابی، تدوین ماتریس کانون یا به عبارت دیگر شبکه پوشش است. این شبکه جدول و یا ماتریسی ست که نشان میدهد شما هر شایستگی را با چه ابزارهایی خواهید سنجید. معمولا مدیر کانون ارزیابی، ابزارهای مورد استفاده در کانون  و قابلیت هر کدام از آنها را میشناسد. میداند که کدامیک از آنها میتواند برای سنجش چه نوعی از شایستگی ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اگر از مجموعه تمرین های استاندارد بین المللی مانند تمرین های شرکت a & dc استفاده شود این تمرین ها دسته بندی های منظمی از کاربرد دارند یعنی درجه سختی آنها و امکان بکاربردن برای سطوح مختلف مدیران و حتی پرسنل تازه استخدام در آنها تعریف شده است. همچنین در فرآیند طراحی تمرین مشخص است که این تمرین میتواند چه لیستی از شایستگی ها را مورد بررسی قرار دهد. این نوع راهنماها به مدیر کانون کمک میکند نوع تمرین و نوع شایستگی را در یک ماتریس به هم متصل کند. در تدوین یک ماتریس یا شبکه پوشش خوب لازم است نکاتی رعایت شود.

پس از تدوین ماتریس و در ادامه مسیر طراحی کانون ارزیابی باید برنامه ریزی برای روز کانون انجام شود. در مقاله بعدی درباره برنامه ریزی یک کانون ارزیابی گفتگو کنیم.

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار