خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

کانون ارزیابی: ابزارها

در هر کانون ارزیابی ارکان مشخصی وجود دارد که وجود هر کدام از آنها برای آنکه کانونی شروع به کار کند، الزامی است. از آنجا که کانون ارزیابی در حال ارزیابی شایستگی های رفتاری یا فنی است، ارکان تشکیل دهنده نیز در همین راستا هستند.

ارکان یک کانون، ارزیاب، شایستگی و ابزار است. با توجه به اینکه چه شایستگی در کانون در حال ارزیابی است، ابزار متفاوتی برای آن در نظر گرفته خواهد شد. برای مثال در یک کانون ارزیابی که قرار است بر روی مواردی مانند روابط بین فردی، حساسیت بین فردی، همدلی و بطور کلی از شایستگی های این دست تمرکز شود، اصولا ابزارهایی که رفتارهای بین فردی رو مورد توجه قرار دهد، میتواند کارساز باشد. به عبارتی از آنجا که هدف از اجرای کانون شبیه سازی موقعیتهای مرتبط با شغل فرد است، ابزارها باید بگونه ای انتخاب شوند که آن موقعیت ها را پوشش دهند. در زیر به چند نمونه از ابزارها اشاره کوتاهی خواهیم داشت و در ادامه مقالات تلاش خواهیم کرد این موارد را بسط دهیم.

بحث گروهی: این ابزار تلاش دارد تا موقعیتی که فرد در آن با افراد همسطح خود در مورد یک موضوع به مبادله اطلاعات و بحث میپردازد را شبیه سازی کند. اغلب موضوعات بحثی مطرح شده و مورد استفاده قرار میگیرند که شبیه جلسات درونی سازمان شکل بگیرد.

ایفای نقش: هر فردی در هر سازمانی در صورتی که در سمت مدیریتی قرار بگیرد، در جلسه فیدبک و بازخور همکار خود قرار خواهد گرفت. در یک جلسه ایفای نقش تلاش میشود این مورد شبیه سازی شود تا افراد بتوانند به خوبی موقعیت مشابه سازمانی خود را شبیه سازی کنند. در این ابزار یک بازیگر نقش مقابل فرد را بازی خواهد کرد.

ارائه شفاهی: توانایی ایجاد ارتباط و توسعه آن و انتقال اطلاعات از طریق ارائه یک مطلب، از مجموعه مهارتهایی است که هر فردی در سازمان به آن نیاز دارد. این توانایی ها در این ابزار مورد سنجش قرار خواهند گرفت.

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار