خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

کانون ارزیابی شایستگی ها برای چه افرادی مناسب است؟

زمانی که بحث از یک جامعه انسانی میشود و زمانیکه این جامعه انسانی برای یک هدف مادی تلاش میکنند، ارزیابی معنی پیدا میکند. به عبارتی شما زمانی میتوانید از کلمه ارزیابی استفاده کنید که رقابتی وجود داشته باشد. این رقابت سبب میشود تا ابزارهای گوناگونی در خصوص نحوه ارزیابی افراد مورد استفاده قرار گیرد و یکی از این موارد کانون ارزیابی شایستگی ها است که به سازمان کمک میکند تا با دقت بیشتری به ارزیابی افراد بپردازند.

کانون ارزیابی شایستگی ها یک روش ارزیابی چند ارزیابه است که به کمک ابزارهای گوناگونی که مورد استفاده قرار میدهد، تلاش میکند تا با دقت بالایی شایستگی ها مورد ارزیابی قرار گیرند. در یک کانون ارزیابی از فرایندهای متفاوت شبیه سازی شده استفاده میشود تا محیط کاری یک فرد در طول یک روز شبیه سازی شده و فرد بر اساس شایستگی هایی که در این ابزارها بروز میدهد مورد ارزیابی قرار گیرد. اما ارزیاب ها چه کسانی هستند؟

هر فردی میتواند ارزیاب کانون ارزیابی باشد، به شرط آنکه به علوم رفتار آشنایی داشته باشد و بتواند فرد را بر اساس رفتاری که بروز میدهد ارزیابی کند و نه بر اساس قضاوت های شخصی.

هر ارزیاب در هر کانون سه وظیفه عمده بر عهده دارد:

ابتدا باید ثبت دقیقی از آنچه رخ میدهد داشته باشد و باید بتواند خوب ببیند و خوب بشوند و آنچه دیده و شنیده را بدون کوچکترین قضاوتی ثبت کند.

در مرحله بعد باید بتواند آنچه را که ثبت کرده است دسته بندی کند و بتواند این دسته بندی ها را به شایستگی ها مرتبط سازد. به عبارتی باید بتواند ارتباط مشخصی بین آنچه دیده و شنیده و آنچه که باید ارزیابی میکرده برقرار کند.

در مرحله بعد باید بتواند آنچه را که دسته بندی کرده، نمره گذاری کرده و اعلام نماید.

یکی از مواردی که باید در نظر داشت این است که یک ارزیاب حرفه ای باید اطلاعات جامعی از سازمانی که در آن در حال ارزیابی است داشته باشد و اغلب اوقات اگر این فرد از داخل سازمان انتخاب میشود، بهتر است از فرد مورد ارزیابی سطح بالاتری داشته باشد تا شناحت کافی از موقعیت را داشته باشد.

پیشنهاد می کنیم از مطالب زیر دیدن فرمایید

لیست مقالات
ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار